Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne

O bibliotece

Dane teleadresowe:
Adres: ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski
Kontakt: Tel.: +75 78-13-387, fax: +75 78-13-180
Dyrektor: p.o. dyrektora Iwona Tatarczuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czynna w godzinach: codziennie 9.00–17.00, w środy 9.00–15.00,
w soboty (oprócz wakacji) 9.00–13.00.
Informacje:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski została utworzona na mocy uchwały nr XIV/113/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2000 roku. Działa jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną i własny statut zatwierdzony ww. uchwałą. Terenem działania biblioteki jest miasto i gmina Gryfów Śląski. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a nadzór merytoryczny Biblioteka Powiatowa we Lwówku Śląskim. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do głównych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Obsługa czytelników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny i gospodarczy gminy.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 7. Koordynacja działalności usługowej bibliotek (filii wiejskich) na terenie gminy.
 8. Udzielanie bibliotekom filialnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem przez nie zadań statutowych.
 9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności miasta i gminy.
 10. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy.

Biblioteka podejmuje także inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników i środowiska lokalnego. M.in. prowadzi działalność wydawniczą. Przy bibliotece działa Grupa Literacka „Metafora” oraz Dyskusyjny Klub Książki „Nie-poczytalni”.

Struktura organizacyjna biblioteki:

 • Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych,
 • Oddział Dziecięco-Młodzieżowy,
 • Redakcja Kuriera Gryfowskiego,
 • Filia w Uboczu,
 • Filia w Rząsinach,

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387